Gustav II Adolf – flagga för fienden!?

Så är vi åter framme vid den där dagen – 6 november – då det ska flaggas och vi ska alla minnas ”hjältekungen” Gustav II Adolf! Ja, kanske övriga Sverige kan göra det, men infödda Skåningar borde egentligen avhålla sig från allt sådant ”firande”. Under hans levnad var Skåne danskt, och under ”fine hjältekungen” brändes ett stort antal skånska byar ned, åtskilliga dödades urskiljningslöst och man plundrade vilt.
Men visst, vi kan väl ändå hissa flaggan denna dag – men i så fall för att fira att han faktiskt dog den 6 november!

Hundra år

Som en hemuppgift i vårterminens kurs ”Kreativt skrivande” skrev jag nedanstående, apropå att det den 15 april 2012 är 100 år sedan Titanic gick under.

Harriet Quimby var den första kvinnan som erhöll flygcertifikat i USA.
I ett Blériot-plan flög hon från Dover på mellan 300 och 600 meters höjd med sikte på Calais. Efter 59 minuters flygning nådde hon stranden vid Hardelot fyrtio kilometer från Calais, där de entusiastiska innevånarna tog emot henne. Trots felnavigeringen hade hon lyckats med föresatsen att bli den första kvinnliga flygaren över Engelska kanalen. Hennes bedrift fick dock inte den uppmärksamhet den förtjänade, då den överskuggades av rapporteringarna från Titanics förlisning dagen innan.  Bara lite drygt två månader senare omkom hon endast 37 år gammal under en flyguppvisning i Massachusetts.