Regntider

”Regntider” är än så länge arbetsnamnet på det som ska bli del 3 av trilogin ”Legender från Thiramaar”.
Här försöker jag bevara den humor som fanns i ”Eilaths hopp” men ändå blandat med lite allvar och drama, så som det var i ”Gudarnas Spira”.
I nuläget pågår arbetet för fullt med den här delen, och förhoppningen är att den ska kunna komma ut under 2021.


2020-05-23
Idag blev jag klar med råmanuset till ”Regntider”, del tre av ”Legender från Thiramaar”.
Ett arbete som inleddes i julhelgen 2019 är nu alltså klart – eller nåt! Det betyder ju ingalunda att boken är färdig att lämnas till förlag. Än återstår mycket arbete. Först har jag två sidoberättelser som behöver fyllas ut, gestaltas och ”färgläggas”. Sen ska hela manuset korrekturläsas ett antal gånger.
Men det känns i alla fall som att tanken att kunna ge ut en del varje höst 2019, 2020 och 2021 åtminstone ska kunna fungera.