Regntider

”Regntider” är än så länge arbetsnamnet på det som ska bli del 3 av trilogin ”Legender från Thiramaar”.
Här försöker jag bevara den humor som fanns i ”Eilaths hopp” men ändå blandat med lite allvar och drama, så som det var i ”Gudarnas Spira”.
I nuläget pågår arbetet för fullt med den här delen, och förhoppningen är att den ska kunna komma ut under 2021.


2020-11-19
Nu kan jag nog påstå att ”Regntider” är klar! Det som återstår är en del korrekturarbeten. Lite finslip av omslaget, som jag faktiskt själv har skapat den här gången. Likaså behövs en del kompletterande arbete med kartan som ska finnas med i boken. Men prognosen att boken ska kunna komma ut någonstans under våren 2021 ser ut att hålla.


2020-09-19
Råkade ut för ett s k filhaveri den 26 juli i år, som ledde till att cirka 20 mer eller mindre färdigredigerade kapitel efter senaste korrekturläsningen gick förlorad. Så jag har ägnat i princip hela augusti månad åt att försöka återställa manuset. Problemet var att det fanns en hel del förbättringar i texten, som var förlorade. Lyckades till slut ändå få ihop ett hyfsat resultat. Nu läses den av min kärlek, och sen är det dags för nästa genomgång!


2020-05-23
Idag blev jag klar med råmanuset till ”Regntider”, del tre av ”Legender från Thiramaar”.
Ett arbete som inleddes i julhelgen 2019 är nu alltså klart – eller nåt! Det betyder ju ingalunda att boken är färdig att lämnas till förlag. Än återstår mycket arbete. Först har jag två sidoberättelser som behöver fyllas ut, gestaltas och ”färgläggas”. Sen ska hela manuset korrekturläsas ett antal gånger.
Men det känns i alla fall som att tanken att kunna ge ut en del varje höst 2019, 2020 och 2021 åtminstone ska kunna fungera.