Regntider

”Regntider” är än så länge arbetsnamnet på det som ska bli del 3 av trilogin ”Legender från Thiramaar”.
Här försöker jag bevara den humor som fanns i ”Eilaths hopp” men ändå blandat med lite allvar och drama, så som det var i ”Gudarnas Spira”.
I nuläget pågår arbetet för fullt med den här delen, och förhoppningen är att den ska kunna komma ut under 2021.