Idag kan det kvitta


I olika omgångar genom årens lopp har jag börjat skriva på texter som varit tänkta att bli mina memoarer. Det har i bästa fall blivit några sidor, och sen har det stannat av. Ganska mycket på grund av tvivel! Vem är intresserad att läsa om mitt liv? Men någonstans runt 2012 kom jag igång lite mer på allvar.

Den första versionen jag skrev påbörjade jag i mars 2012. Skrivandet flöt på bra. Jag var väl fortfarande inte så säker på att det skulle finnas något större intresse för mina memoarer. Däremot kom skrivandet att allt mer fylla en form av läkande funktion. Ett varseblivande, som jag knappt hade räknat med. Ju mer jag skrev ju mer klarhet fick jag kring en mängd frågor och funderingar som varit konstigt under hela min uppväxt, min ungdomstid men även fortsatt upp i vuxen ålder. Mycket från mina föräldrars sida som lämnar en hel del övrigt att önska. Liksom de vuxna i skolan.

Den ursprungliga versionen av mina memoarer blev skriven i nära nog strikt kronologisk ordning. Det var praktiskt ur min egen synvinkel, men kanske inte så underhållande som läsning.
Några år senare började jag skriva om berättelsen helt, och har i den ett helt annat upplägg, som mest ugår från den tidpunkt högt upp i vuxen ålder då hela min tillvaro äntligen hamnade rätt, då jag träffade min älskade fru.

Då kvarstår frågan! Är mina memoarer något som kan intressera andra? Ja, jag tror faktiskt det. De handlar om en uppväxt som ett oönskat barn med allt vad det burit med sig, som kom in i vuxenvärlden utan de nödvändiga förutsättningarna, vilka förnekats under skolåren eftersom man ville att jag skulle välja en yrkeslinje jag inte alls var intresserad av. Ett barn som alltid haft känslan av att inte höra till, inte passa in och inte få vara den jag önskade vara.Spännande!
Nu går vi i väntans tider – igen!
Just nu är mina memoarer ”under produktion” hos tryckeriet. Beräknad datum för utleverans är den 14 september!


2022-08-27
I veckan är jag redo att skicka inlagan till min livshistoria till tryck! Det betyder samtidigt att jag i detta nu, för nu de som ännu inte fattat, ”kommer ut”! Om man nu måste använda klyschiga uttryck. Jag föredrar nog att istället ta fasta på och betona David Bowies kloka ord; Aging is an extraordinary process where you become the person you always should have been.

2022-08-18
Nu känns det onekligen som att jag börjar närma mig slutet på mina memoarer. Ett tioårigt projekt som varit fullt av känslor. Från första början var det egentligen enbart tänkt som ett sätt att försöka bringa klarhet i allt som blivit fel i min barndom, uppväxt och även fortsatt i mitt vuxna liv. Fanns ingen tanke från början på att faktiskt publicera berättelsen. Att det skulle innebära så mycket research i mitt eget liv, kunde jag förstås aldrig anat. Inte heller att jag skulle hitta detaljer, som förvisso bekräftade vad jag alltid känt, fast på ett mer smärtsamt sätt än jag kunnat ana.
Att mitt liv dessutom på senare år fått en oväntad men samtidigt högst önskad vändning, ger tillsammans med de smärtsamma upptäckterna ändå anledning att publicera. Boken blir en uppgörelse och samtidigt ett definitivt steg ut i verkligheten.

2022-05-25
Äntligen! Efter drygt tio år, och för närvarande 46 777 ord – nu är mina memoarer klara! Eller rättare sagt ”råmanuset”. Men å andra sidan har flertalet kapitel skrivits, skrivits om, strukits, lagts till åtskilliga omgångar. Så frågan är hur mycket mer redigeringsarbete det kan finnas kvar att göra. Vis av erfarenhet vet jag ju att man alltid hittar nya saker att korrigera när man läser igenom. Å andra sidan är det ju inte mycket att göra åt själva ”handlingen”. Den är ju som den är. Men måhända kan man frisera lite på hur den berättas. Kanske jag kommer på fler detaljer, fler händelser, fler minnen som jag vill ha med.
Återstår att se, nu när jag ska börja läsa hela manuset från början – igen! Så här långt motsvarar manuset cirka 265 sidor i bokform.

2021-11-27
Just nu finns det så oerhört mycket annat i min tillvaro som kräver uppmärksamhet. Fram för allt min fantasyserie ”Legender från Thiramaar”, där den tredje delen nyss kommit ut – Regntider – och första boken – Eilaths hopp – i dagarna är på väg från tryckeriet i en nytryckt andra upplaga. Plus allt annat arbete kring vårt förlag och vårt gemensamma skrivande.
Så det har varit lite begränsat tidsutrymme för memoarerna, och kommer nog tyvärr att vara så ännu ett tag framöver. Samtidigt som det just nu sker en hel del väldigt viktiga händelser i mitt privatliv, som har oerhört stor betydelse. En del händelser som jag väntat i över trettio år på, och mycket kring det som samtidigt känns angeläget att skriva om. Men det får väl vara sådant jag får återkomma till fram över. Kanske det också blir lättare då om jag har lite distans till det hela.
Men enkelt beskrivet är att jag nu genomgår förändringar i mitt liv, som borde ha skett redan då jag var tonåring. Men … idag kan det kvitta!

Idag kan det kvitta + Förlorade år!

2021-06-24
Memoarerna känns mer angelägna än någonsin, på grund av flera faktorer. Dels att tiden går, man blir ju inte precis yngre. Men också att det nu sker saker i mitt liv som kommer att innebära förändringar, som kan inverka på hela historien.
Funderingarna har cirkulerat i evigheter kring hur upplägget egentligen ska vara, men jag har ändå till slut landat i att jag-form med vissa fiktiva inslag varvat med den nakna sanningen blir den bästa formen.

2021-05-22
Har funderat hit och dit. Vi har diskuterat fram och tillbaka. Vi har stött och blött.
Tror att vi nu ändå slutligen kommit fram till den slutliga tanken kring hur mina memoarer ska utformas!
Det blir en sammanslagning av de olika versionerna. Den berättas i jag-form, men med en hel del fiktiva inslag. Starting today!

%d bloggare gillar detta: