Mitt författarskap

Legender från Thiramaar
Eilaths hopp
Gudarnas spira
Regntider
Ashas sten
Idag kan det kvitta

Som författare kan jag med stolthet konstatera att jag har jämförts med storheter som Tolkien, Terry Pratchett och Tage Danielsson, och då handlar det såväl om berättarandan som själva upplägget av min egenhändigt skapade fantasyvärld. Inte minst humorn, ironin och samhällskritiken är företeelser som lovordas bland recensenterna.