About me

7 gem+lind

Jag heter Per Lindskog, född 1956 och uppväxt i Malmö. Har sedan året jag fyllde trettio bott i Sjöbo kommun, där jag har mina rötter.
Fotograf
Fotograferar det mesta som hamnar framför min kameralins. Har fotograferat sedan 70-talet, då naturligtvis analogt. Sen början av 2000-talet är det digitalt som gäller.
Fotouppdrag är välkomna – Se Portfolio här på hemsidan! Kontakta mig för närmare info och prisuppgifter.
Bildkonstnär
Skapar konst i Photoshop av mina egna bilder. Det betyder i klartext att jag ”manipulerar” en del av mina bilder, men jag är samtidigt helt ärlig med det. Det är ju lite av den konstnärliga friheten att skapa de bilder jag själv vill. Ingen står bakom ryggen på konstnären och talar om hur han ska måla sin tavla.
Se bildgallerier här på hemsidan!
Författare
Jag har skrivit i stort sett hela mitt liv.
Har i nuläget två färdiga fantasyromaner – ”Eilaths underliga liv” och ”Gudaspiran” – som jag har förhoppningen att få publicerade. Har även en tredje fantasyroman på gång.
Deltar även i antologin ”Över en regnbågsfika” (kommer ut i augusti 2018) och även antologin ”Den Viktiga Fikastunden” (kommer ut kring första advent).
Båda ges ut av Ariton förlag. ( http://aritonforlag.se/ )
Arbetar även på mina memoarer, och har ett digert underlag att hämta ur till det projektet, då jag skrivit dagbok regelbundet sen 1973. Den dagboken omfattar idag drygt 2,3 miljoner ord! Det motsvarar ungefär sju exemplar av hela trilogin ”Sagan om ringen”.


Photographer
Photographs the most that end up in front of my camera lens. Has photographed since the 70’s, then of course analogue. By the beginning of the 2000s it is digital that applies.
Photo assignments are welcome – See Portfolio here on the website! Contact me for more information and price information.
Visual Arts
Creates art in Photoshop of my own images. That means in plain text that I ”manipulate” some of my pictures, but at the same time, I’m quite honest with it. It is a bit of artistic freedom to create the images I want. Nobody stands behind the back of the artist and talks about how to paint his painting.
See image galleries here on the website!
Author
I have been writing almost all my life.
At present, there are two complete fantasy novels – ”Eilath’s weird life” and ”Scepter of the Gods” – which I hope to be published. I also have a third fantasy novel in progress.
I also participate in two different anthologies which will be released in August 2018 and December 2018.
Both are published by Ariton publisher. ( http://aritonforlag.se/ )
Also working on my memoirs and has a solid foundation to retrieve for that project, because I have been written diary regularly since 1973. The diary today covers over 2.3 million words! It corresponds to about seven copies of the whole trilogy ”The fellowship of the ring”.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.