About me

cropped-jag-i-camyrlin.jpg

Jag heter Per Lindskog, född 1956 och uppväxt i Malmö. Har sedan året jag fyllde trettio bott i Sjöbo kommun, där jag har mina rötter.

Författare
Ända sedan tidig barndom har jag varit en skrivande person.
Min första fantasyroman – Eilaths hopp­ – kom ut under hösten 2019. Den är första delen av en trilogi kallad Legender från Thiramaar. Recensionerna har hittills varit väldigt positiva. Boken har jämförts med Terry Pratchett och ”berättarrösten” liknas i en recension med Tage Danielssons röst.
Del två i trilogin – Gudarnas Spira – väntas komma ut under 2020, och del tre – med arbetsnamnet Regntider – arbetar jag just nu med för fullt. Förhoppningen är att den ska komma ut under 2021.
Jag har för övrigt också medverkat i fyra olika novellantologier (Över en regnbågsfika, Över en fika kan allting hända, Lyckliga tider & En yngre man).
Arbetar även på mina memoarer, och har ett digert underlag att hämta ur till det projektet, då jag skrivit dagbok regelbundet sen tidigt sjuttiotal. Min Dagbok omfattar idag drygt 2,5 miljoner ord! Det motsvarar ungefär sju exemplar av hela trilogin ”Sagan om ringen”.
Under de senaste åren har skrivandet allt mer tagit över, och jag ägnar stor del av min vakna tid åt skrivande, oftast i samarbete med min fru. Vi hjälper varandra med idéer och korrekturläsning.
Som nybliven pensionär har jag också gott om tid att ägna mig åt skrivande och bildskapande, och naturligtvis kärleken i mitt liv.
Korrekturarbete utförs – Välkommen till PS Ord & Bild

Fotograf
Fotograferar det mesta som hamnar framför min kameralins. Har fotograferat sedan 70-talet, då naturligtvis analogt. Sen början av 2000-talet är det digitalt som gäller.
Fotouppdrag är välkomna – Se Portfolio här på hemsidan! Kontakta mig för närmare info och prisuppgifter.

Bildkonstnär
Skapar konst i Photoshop av mina egna bilder. Det betyder i klartext att jag ”manipulerar” en del av mina bilder, men jag är samtidigt helt ärlig med det. Det är ju lite av den konstnärliga friheten att skapa de bilder jag själv vill. Ingen står bakom ryggen på konstnären och talar om hur han ska måla sin tavla.
Se bildgallerier här på hemsidan! 


 Author
I have been writing almost all my life.
My first fantasy novel – Eilath’s Hope – will be released in the fall of 2019. It will be the first part of a trilogy called Legends from Thiramaar.
I have also been published in three novel anthologies to date and the fourth is planned in the fall 2019.
I also work on my memoirs and have a solid foundation to retrieve for that project, since I have written diary regularly since 1973. That diary today comprises just over 2.3 million words! This corresponds to about seven copies of the entire trilogy ”The saga of the ring”.
In recent years, writing has taken over more and more, and I spend much of my waking time writing, usually in collaboration with my wife. We help each other with ideas and proofreading. Since August 2019 we are also partners in Joelsgården Förlag.
Photographer
Photographs the most that end up in front of my camera lens. Has photographed since the 70’s, then of course analogue. By the beginning of the 2000s it is digital that applies.
Photo assignments are welcome – See Portfolio here on the website! Contact me for more information and price information.
Visual Arts
Creates art in Photoshop of my own images. That means in plain text that I ”manipulate” some of my pictures, but at the same time, I’m quite honest with it. It is a bit of artistic freedom to create the images I want. Nobody stands behind the back of the artist and talks about how to paint his painting.
See image galleries here on the website!

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.