About me

7 gem+lind

Jag heter Per Lindskog, född 1956 och uppväxt i Malmö. Har sedan året jag fyllde trettio bott i Sjöbo kommun, där jag har mina rötter.

Fotografering
Har fotograferat sen slutet av 60-talet, först med en enkel kamera helt av plast. Tror nästan att linsen i objektivet också var av plast. Sen blev det Instamatic och så småningom en Chinon analog spegelreflexkamera. Sen början av 2000-talet är det digitalt som gäller, och Canon.
Fotograferar i stort satt allt jag får möjlighet till, men favoritbilden ska nog vara något djur, vilt eller tamt men även naturmotiv.
Bildskapande
Arbetar mycket i Photoshop CC och skapar konst av mina egna bilder. Det betyder med andra ord att jag ”manipulerar” en hel del med mina bilder, men jag är samtidigt helt ärlig med det. De bilder jag har ”trixat” med anger jag också detta.
Samtidigt anser jag att det är lite av den konstnärliga friheten att skapa de bilder jag själv vill skapa. Ingen står bakom ryggen på konstnären och talar om hur han ska måla sin tavla.
Eftersom jag gillar fantasyromaner och filmer, är det där jag hämtat en hel del inspiration.
Skrivande
Ett annat stort intresse är att skriva. Har skrivit två fantasyromaner – ”Gudaspiran” och ”Eilaths spel” – som jag har en förhoppning om att få publicerade. De är på cirka 338 respektive 178 sidor. För övrigt har jag skrivit dagbok regelbundet sedan 1973. Eller egentligen 1969 men därifrån fram till 1972 är försvunna.
Har för närvarande ett par olika skrivprojekt på gång, däribland mina memoarer, som så här långt är på mer än 300 sidor.

_________________________________________________________________________

My name is Per Lindskog, born 1956 and raised in Malmö, Sweden, and since the year I turned thirty years old, I am resident in a municipality called Sjöbo in the middle of Skåne.

Photograph
I have been taking pictures since the late sixties, from a very simple camera made entirely out of plastic, to Instamatic and the Chinon analogue camera to digital in the early 2000. First Olympus and then Canon. Almost anything that comes in front of my camera lens will be photographed by me, but the favorite image would probably be any animals, wild or tame.

Image Creation
I use Photoshop CC and creates art of my own pictures. In other words, I mean that I ”manipulate” a lot of my pictures, but at the same time I am completely honest with it. The pictures I’ve ”managed” with I also indicate this.
At the same time, I think it’s a bit of artistic freedom to create the images I want to create. Nobody stands behind the back of the artist and talks about how he should do his painting.
Because I like fantasy novels and movies, that’s where I get most of my inspiration.

Writing
Another big interest is writing. Has written two fantasy novels – ”The Scepter of the Gods” and ”The games of Eilath” – which I hope to be published. They are approximately 338 and 178 pages, respectively. By the way, I have written diary regularly since 1973. Or actually 1969 but from there until 1972, they have disappeared.
Currently running a few different writing projects, including my memoirs, so far on more than 300 pages.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.