Klart!

Ja, jag vet att jag har sagt och skrivit detta förut – men nu är fan Eilaths hopp klar! Vi ska båda läsa igenom hela manuset en gång till, men förhoppningsvis ska inte det innebära några större förändringsbehov. Korrekturläsningen är gjord, och det som skett nu är att några detaljer lagts till, några har tagits bort – allt för att anpassa till del två i trilogin om Thiramaar! Uppskattningsvis närmare 290 sidor fantasyroman!

Pusseldag

Har arbetat vidare med korrekturarbetet av Eilaths Hopp. Det går framåt!
Men till stor del har denna dagen handlat om pussel! Skulle försöka pussla ihop en lämplig dag för ett skrivmaraton. Inte helt lätt när man gärna vill försöka få tiden att passa, så att så många som möjligt kan delta. Sen har jag pusslat lite med att få ihop klubbens bokföring.
Dessutom la vi pussel, så kallat, på kvällen för att få fram namn på en världsdel! Det handlar självklart om mitt skrivande!

 

Full sysselsättning med Eilaths Hopp

I stort sett hela denna dag har jag arbetat med Eilaths Hopp! Inledningsvis upprättade jag en så kallad tidtabell för att hålla reda på årtalen. Likaväl som jag skapat en helt egen värld i mina berättelser, har jag även skapat en helt egen tideräkning. En tideräkning som utgår från djävulen Hivers dödsdag, vilket innebär att berättelsen om Elana utspelar sig år 1492 (efter Hivers). Nu handlar det om att gå igenom hela berättelsen och göra om vissa avsnitt och i vissa fall lägga till nytt, för att anpassa hela storyn till den planerade trilogin. Det arbetet innefattar även en del textjusteringar och förvisso ren läsning också.
Man lever i spännande tider…

Korrekturarbete med Eilaths hopp

Silhouette,swordsman, greyJobbar på för fullt med korrekturarbetet med Eilaths hopp.  Det är ett gediget arbete korrekturläsaren har gjort, vilket medfört en hel del arbete med justeringar och ändringar i texten för mig. Även om hon påpekat att det mesta är förslag som jag själv väljer att följa eller inte, så är det allra mesta kloka och bra förslag som jag absolut har tagit till mig. Nu börjar jag se slutet på det arbetet. Där tar sedan den stora genomgången vid! Då ska jag läsa igenom hela manuset, noga, och det finns några avsnitt som behöver kompletteras. En del behöver dessutom skrivas om som anpassning till den tänkta trilogin. Mycket att göra, men samtidigt roligt arbete.