TVÅ ÅR!

Vi var i Ystad på kvällen och åt middag på Loong Sching för att fira att det idag är två år sedan vi träffades. Den gången åt vi också på kinarestaurang, även om det förvisso var i Lund. Men det är mindre viktigt! Det viktiga är att vi fortfarande har varandra och att vi nu kunde fira det!

Lilla gäststugan

Ägnade kvällen åt fortsatt arbete med den lilla gäststugan.

Hela regeln längs golvet på husets högra sida är totalt upprutten. Det återstår bara några mindre delar som känns nästan som papper. Så oavsett om det sedan finns fuktskador i gipset också, eller ej, så måste jag riva ned dem ändå. Sedan har jag lite svårt att bestämma mig för hur taket ska se ut. Det sitter väv upp till takspetsen, men över sovalkoven har man satt, en i mitt tycke ful, träpanel. Den är dessutom inte särskilt snyggt uppsatt! Har tänkt klä om väggarna med träpanel – pärlspont – men det blir kanske för mycket med panel även i taket. Alternativet är att riva ned den fula panelen och sätta väv även där och helt enkelt ha taket klätt med vitmålad väv.

Påbörjat renovering av lilla gäststugan

Har i dagarna påbörjat en totalrenovering av den lilla gäststugan. Här har varit fuktskador i golvet vilket förre ägaren börjat på att röja upp efter, men aldrig fullföljt. Nu har jag rivit ut det gamla brädgolvet, och även börjat riva ned gipsskivor från väggarna, som bitvis har lite fuktskador. Tanken är att vi istället ska gjuta nytt golv och sedan lägga klinkers. Det blir lite övningsobjekt samtidigt för min del, eftersom det blir första gången jag lägger klinkers. Har förvisso gjort fogningsarbeten både med klinker och kakel, men har aldrig själv satt det. En utmaning!

PB110002 PB110001

TAGGTRÅD BORT!

Körde upp med minitraktorn i den östra delen av våra ägor och rev ned ett gammalt taggtrådsstängsel som fanns där. Det har inte varit i bruk under flera år, vilket också haft till följd att stolparna är halvruttna och taggtråden hänger lite hur som helst. Plockade även bort stängseltråd mot den södra sidan. Detta var dock inte taggtråd, men likaväl onödig.

Det som i första hand föranlett den här insatsen är att ett rådjur för en tid sedan hade fastnat i taggtråd längs kaninavägen, och dött där! En av grannarna har anmält detta till kommunen, som i sin tur måste ålägga markägaren att avlägsna taggtråden omgående!

Och oavsett om jag nu skulle inkräkta på annans mark när jag avlägsnar taggtråden, så bryr jag mig faktiskt inte om det. Jag vill inte veta av att fler djur kommer till skada eller dör på det viset. Och marken gränsar till våra ägor, så jag kan ju spela dum… ”Oj, jag trodde det var mitt”!

Borstbäcken

Var på en "fotovandring" under lördagsförmiddagen tillsammans med några kompisar från fotoklubben. Målet var Borstbäcken – igen – och det blev väl egentligen också eldprovet med min nya kamera.

Det är ju förvisso inte så att man är någon direkt gröngöling vad gäller kameror i och för sig, men den här kameran är åtskilliga snäpp mer avancerad än något annat jag har haft att arbeta med. Annars har jag, mer eller mindre, sysslat med fotografering sedan 1973.

Med den här kameran har jag utrustningen att kunna komma riktigt nära vilda djur och annat. Sedan gäller det ju naturligtvis också att komma vid precis rätt tillfälle. Idag knallade vi till exempel nära nog rakt in i en flock vildsvin, som turligt nog för oss valde att fly. De har samtidigt ett utsökt kamoflage, och trots att vi befann oss mindre än tio meter ifrån dem, var de väldigt svåra att se mellan trädstammarna.

I sammanhanget kan jag också notera det positiva med föreningar som nu vår fotoklubb! På mindre än ett år har jag därigenom fått flera nya och trevliga kompisar, som gärna följer med ut på sådana här turer. Jag hade från början tänkt mig att göra den här turen så snart jag fått min nya kamera, och INNAN de vackra höstfärgerna hinner försvinna. När jag sedan nämnde för några av vännerna i klubben, ville de gärna följa med. Mycket trevligt!

SLAGET VID BORSTBÄCKEN!

Trots ihållande regn var jag med på en guidad tur vid Borstbäcken och fick därmed uppdaterat min kunskap kring slaget vid Borstbäcken, som ägde rum den 25 mars 1644.

Guide var eldsjälen Evert Persson som ägnat mycket tid åt att bevara denna mörka händelse i Färs härads historia.

Han har ju också därmed skaffat sig en gedigen kunskap om detta slag mellan ortsbefolkningen och Gustav Horns svenska armé, som dessvärre utvecklades till rena slakten av ortsbefolkningen. Det hela handlade om att svenskarna försörjde hela sin krigsmaskin genom plundringar i landet där de härjade, och i det här fallet var de på väg för att plundra Övedskloster och Bjärsjölagård bland annat. Men den danske befälhavaren Ebbe Ulfeld hade beordrat samtliga 18 socknar i Färs härad att ställa upp med 28 man vilket blev totalt cirka 500 man utrustade med enkla vapen som liar och yxor att lägga sig i bakhåll för svenskarna. Med två kanoner som man hade fått låna från Övedskloster arrangerade man kanonvärn på Borstbäckens östra strandbrink och riktade för att understödja bondeuppbådet som var förlagt vid vadstället där svenskarna skulle passera. Men svenskarna sände ut spanare som hittade ett vadställe längre söderut där de tog sig över och efter att ha erövrat färsingarnas kanoner, anföll de bondeuppbådet i ryggen med förbittrad styrka.

Färsingarna slogs med stor tapperhet och mod, men den svenska ordern var att alla bönder med vapen i hand skulle dödas varför svenskarna nedgjorde bondeuppbådet till sista man.

Med anledning av det starka motstånd som färsingarna trots allt bjudit på, undvek den svenska kavallerienheten att plundra och bränna Övedskloster och Bjärsjölagård. Det blev istället gårdarna i de närliggande byarna Magnaröd och Brunnslöv som blev totalt skövlade.

De som trots allt överlevde slaget, svalt istället ihjäl eftersom svenskarna plundrat all mat och foder.

Horns armé fortsatte sedan att skövla och bränna i Skåne och Blekinge ända fram till freden i Brömsebro den 13 augusti 1645.

Borstbäcken

För egen del har jag en särskild anknytning till det här slaget! Under den här tiden hade vi släktingar som bodde på Skotthusa, en gård som på den tiden låg bara ett stenkast från själva slaget. Det innebär att vi med största sannolikhet har förfäder från den här tiden som fanns med bland de stupade färsingarna! Jättearg

INSKOLNING!

Nu tar jag steget in i systemkamerornas värld.

Har idag beställt en systemkamera från mitt "stamställe" Cyberphoto i Umeå! Det lär väl dröja till en bit in i nästa vecka innan jag får den, men redan idag var jag ute i skogen vid Snogeholm tillsammans med en kompis som kunde låna ut sin kamera, så jag kunde känna mig för lite. Det blir till viss del att plocka fram det man en gång lärde med de gamla analoga kamerorna, och sedan den kunskap man skaffat sig med digitala kameror, så är man väl en bit på väg. Sedan får man testa, plåta, göra fel, göra rätt och försöka lära på det viset.

En del av resultatet från dagens skogstur kan beskådas i albumet "Inskolning".