Personal message to my ”cousin”!

This is a personal message to my ”cousin” David in Galveston, Texas! I write this here because I know that you sometimes visit this site.
did receive your e-mails, on both of my email addresses. And I also did answer them both, but something goes obviously wrong, though it looks like they for some reason don’t reach you.
Maybe they get stopped by your email-program as junk mail or something. Please check it out, cause I, like you, don’t want to lose our contact.

Blommor eller inte…!?

För några dagar sedan skulle min mor ha fyllt 85 år om hon hade levt. Kanske skulle jag åkt upp och satt en blomma vid graven. Men egentligen, nej. Vem har glädje av det förutom möjligen den som får sålt lite blommor!? Det här är tankar som har aktualiserats vid ett antal tillfällen tidigare också, och måhända finns det de som varit där och dekorerat graven med lite inställsamma blommor. Men för egen del ser jag faktiskt ingen anledning alls till att sätta några blommor. Om hon under sin levnad hade tillåtit mig att utvecklas fritt i den riktning jag var bäst lämpad,  kunde det kanske varit aktuellt om det nu är meningsfullt att göda marken kring en död gravsten. Idag kan det kvitta!