Nackdelar med Words stavnings- och grammatikkontroll

Till att börja med kan jag slå fast att stavnings- och grammatikkontrollen i Word är ett bra och användbart verktyg. Den hjälper onekligen till att upptäcka stavfel, grammatiska fel och även ”tappade” bokstäver i ord som ibland sker när man har lite för bråttom och skriva. Men man måste ändå själv behärska både rättstavning och grammatik. Att helt förlita sig på Words stavnings- och grammatikkontroll kan bli förödande för din text. Jag använder verktyget för att gå igenom allt jag skriver, och senast nu min nyligen färdigställda fantasyroman Eilaths underliga liv.
I den genomgången har det bland annat dykt upp ett antal korrigeringar där Word ”tycker” att ord ska skrivas sammansatta. Några exempel;
”Trivseln återspeglades tydligt på stans invånare…” – här ”tycker” Word att det ska skrivas ”stansinvånare”. Samma sak om jag skrivit ”stans gator” – då ska det vara ”stansgator”. Den invänder däremot inte mot att jag skrivit ”stans” istället för ”stadens” vilket ju annars hade varit en relevant anmärkning!
På ett ställe återger jag ett skrivet budskap som inleds med en kort mening; ”Sök nyckel”. Enligt Word ska det vara ”söknyckel”. Eller en mening som innehåller ”…slog en spann vatten över…” där det enligt Word ska skrivas ”spannvatten”! Eller ”Elana tog en försiktig klunk vatten.” Enligt Word ska det skrivas ”klunkvatten”.
Just det här med särskrivning eller sammanskrivning är egentligen ett ganska stort problem i Word.
Men så länge man själv vet hur det ska vara, kanske det inte är något problem. Det som dock är bekymmersamt är den ”frågelista” som dyker upp lite då och då med olika ”konstiga eller främmande” ord som förekommit i min text, och som jag där kan notera om det är korrekta ord varpå jag sedan ombeds skicka det till Microsoft, som väl då förmodligen lägger in dessa som ”korrekta ord och uttryck”! För mig som skriver fantasy om en egen skapad värld med påhittade ortsnamn och även en hel del påhittade personnamn blir listan väldigt lång på ”främmande ord”. Skulle jag skicka dessa som korrekta till Microsoft, kan man undra var vi till slut skulle hamna. Det skulle inte förvåna mig om vi här har en av de starkast bidragande orsaken till felskrivningar som exempelvis eländet med ”dem”! Människor litar antagligen alldeles för mycket på Words Stavnings- och grammatikkontroll, och lämnar sina egna kunskaper därhän. Det är inte bra!

Words stavningskontroll

Bildresultat för Word office assistentenWords stavningskontroll är förvisso ett användbart verktyg när man skriver. Den kan göra en uppmärksam på brister i texten, stavningsfel och till exempel sådana där små retfulla missar man kan göra ibland med för många mellanslag mellan orden. Men man måste ändå kunna rättstavning! Man kan inte lita på Words stavningskontroll fullt ut. De som gör så riskerar att exempelvis på fullt allvar tro på det här eländet med ”dem”
Här är några tokiga ”korrigeringar” som den ”anser” att jag ska göra i min text.
Det handlar om några utdrag ur ett kapitel i min Eilaths spel;
Elana tog en försiktig klunk vatten. Här tycker Word att jag ska skriva klunkvatten! Vad är det?
Eller som detta som är en del av en dialog;
”Och du har förstås en bra lösning på hur det ska gå till?”
Här tycker Word att jag ska skriva förståtts!
Just detta med särskrivning eller inte, är ett stort bekymmer.
Som här i en beskrivning av en stad och dess invånare;
Trivseln återspeglades tydligt på stans invånare som genomgående tycktes mer positiva och vänliga.
Här tycker Word att jag ska skriva stansinvånare!
Att många människor blint litar på Words stavningskontroll är i och för sig lätt att förstå när man ser hur många människor, både skolungdomar och vuxna, skriver idag.
Men jag anser att Words stavningskontroll är ett bra verktyg, men man måste kunna rättstavning etc. själv ändå. Annars blir det helt fel!