Julsagor

Under åren 2011 och 2012 deltog vi i skrivarkurser som hölls av Ingrid Brink på Vuxenskolan i Ystad. Framöver flyttade kurskvällarna till Borgeby vilket efter hand blev lite för besvärligt tidsmässigt för vår del att köra vardagskvällar. Vi hann aldrig dit i tid. Så vi valde att hoppa av. Däremot har vi fortsatt varit med på skrivmaraton som arrangerats ett antal gånger, då vi träffas hemma hos varandra, och skriver.
Men kanske viktigast är traditionen med Julsageträffarna som hålles varje år till Lucia. Man tar med sig lite julgott, en ljuslykta och en nyskriven julsaga. Under kvällens gång läser alla upp sin saga. Träffarna har hållits regelbundet sedan 2011, så det har ju hunnit bli en del sagor. Alla hamnar här, med något undantag. Undantagen handlar om sagor som använts till novelltävlingar eller någon form av extern publicering.