Skrivluckan 2018 – Lucka 1 – Trähus när havet stiger

Från 1 till 24 december är det åter dags för Skrivluckan, skrivarutmaning hos Skrivsprånget. Självklart deltar man.
Låt dig fritt inspireras av denna bild. Skriv max tre meningar.
Trähus när havet stiger
”Bra med trähus när världshaven stiger.”
”Men om havet forsar in här, blir marken mjuk och så småningom kommer träden med ditt fina hus att falla!”
”Tänkte inte på det!”